Esdeveniments sostenibles

Organitzem el seu esdeveniment sota criteris de sostenibilitat. Ofereixi aquest plus, tenint en compte aspectes des de l'inici de l'organització, que revertiran en  benefici de tots.

Tenim una àmplia experiència en greening events, podent organitzar esdeveniments molt més sostenibles. 

Conscients de l’impacte ambiental que poden generar els congressos, tals com els derivats de l'ús d'espai, de l'ús dels materials, de la mobilitat, etc., són ja varis els esdeveniments que hem organitzat sota criteris de sostenibilitat.

Una bona planificació inicial tenint en compte aspectes, entre d’altres, com les bones pràctiques ambientals en les tasques administratives, l'ús de les tecnologies, una bona connexió dels espais mitjançant transport públic, l’ús eficient en temes d'il·luminació i climatització, l'ús responsable de materials respectuosos amb el medi ambient, la contractació de serveis que incorporin criteris de sostenibilitat i ètica, la minimització de generació de residus en els serveis de càtering, el tractament i reciclatge dels diferents residus generats, l'ús de productes de proximitat, etc., són vitals a l'hora d'organitzar un esdeveniment més sostenible.

Entre tots els sectors implicats, organitzadors, empreses proveïdores, OPC i assistents, podem aconseguir-ho.

Esdeveniments sostenibles a Barcelona

Comments are closed.

top